Điều khoản dịch vụ

Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử TOPFAN.VN qua giao diện trang mạng hoặc ứng dụng di động (“TOPFAN”).

Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời của Quy Chế Hoạt Động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử TOPFAN.VN. Tham khảo toàn văn Quy Chế Hoạt Động tại đây.

Trước khi sử dụng trang mạng TopFan.vn hoặc tạo tài khoản TopFan (“Tài Khoản”), xin vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây,

Ngoài ra, bạn cần tìm hiểu thêm về các tiêu chuẩn cộng đồng, các chính sách được đăng tải trện TopFan.vn, và Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử TopFan.vn để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty cổ phần Top Fan và các công ty liên kết (sau đây được gọi riêng và gọi chung là “TopFan”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

Chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có các “Dịch vụ” bao gồm (a) Trang mạng TopFan.vn, (b) các dịch vụ được cung cấp bởi trang mạng TopFan.vn và bởi phần mềm dành cho khách hàng của TopFan có sẵn trên trang mạng TopFan.vn, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên trang mạng TopFan.vn hoặc các dịch vụ liên quan đến trang mạng TopFan.vn (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này nêu rõ việc bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi TopFan.

Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và đối tác (“Đối Tác”) (gọi chung là “bạn”, “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người Mua và Đối Tác. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán giữa họ, việc đăng bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tự. TopFan không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng. TopFan có thể hoặc không sàng lọc trước Người Sử Dụng hoặc Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. TopFan bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang TopFan theo vi phạm. TopFan không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, TopFan sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Đối Tác và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Đối Tác thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

Trước khi trở thành Người Sử Dụng của trang mạng TopFan.vn, bạn cần đọc kỹ và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

TopFan bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang mạng TopFan.vn hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. TopFan không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. TopFan có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ trang mạng TopFan.vn hoặc Dịch Vụ của TopFan mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi thay đổi điều khoản dịch vụ này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại điều khoản đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Các dịch vụ của chúng tôi.

TopFan bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới trang mạng TopFan.vn hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.

Điều khoản sử dụng

1. Quyền được phép sử dụng Trang TopFan và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, TopFan có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

2. Người Sử Dụng không được phép:
2.1 tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;
2.2 vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của TopFan;
2.3 đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
2.4 sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;
2.5 giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ;
2.6 gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Trang TopFan;
2.7 gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dich Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của TopFan;
2.8 sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;
2.9 sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;
2.10 mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau để tạo đơn hàng giả hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;
2.11 truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử TopFan, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.
2.12 chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.
2.13 thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của TopFan;
2.14 cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được TopFan áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi TopFan;
2.15 khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;
2.16 tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);
2.17 tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;
2.18 tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;
2.19 tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;
2.20 làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,
2.21 can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Trang TopFan;
2.22 thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;
2.23 sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;
2.24 sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.
2.25 sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;
2.26 xâm phạm các quyền của TopFan, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;
2.27 sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc.
2.28 liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

3. Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải TopFan, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang TopFan. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang TopFan, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, TopFan sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang TopFan.

4. Người Sử Dụng thừa nhận rằng TopFan và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang TopFan, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, TopFan và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trường hợp TopFan nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác; (iii) trường hợp TopFan nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. TopFan có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của TopFan, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi TopFan hoặc gửi cho TopFan, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn TopFan hoặc trên các phần khác của Trang TopFan.

5. Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng TopFan có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu TopFan hoặc theo quan điểm của TopFan thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của TopFan, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

Vi phạm điều khoản dịch vụ

1. Việc Người Sử Dụng vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc TopFan áp dụng bất kỳ hoặc tất cả các hành động/biện pháp chế tài sau:

 • Xóa danh mục sản phẩm và dịch vụ;
 • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;
 • Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;
 • Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;
 • Cáo buộc hình sự;
  Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách TopFan.

  2. Trong trường hợp TopFan phát hiện được hành vi gian lận hoặc dấu hiệu gian lận từ tài khoản của Người Sử Dụng, TopFan sẽ tạm khóa Tài khoản TopFan của bạn trong 14 ngày lịch để phục vụ việc điều tra gian lận. Thời hạn này có thể được gia hạn theo quyết định của TopFan. Bạn sẽ không sử dụng được tính năng “Rút tiền” và “Giao dịch” của Tài khoản TopFan cho đến khi TopFan hoàn tất quá trình điều tra.

  3. Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Trang TopFan của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ TopFan tại đây.

 • Đặt hàng và thanh toán

  1. Vào từng thời điểm, TopFan hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:
  1.1 Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng
  Thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua kênh thanh toán của bên thứ ba và danh sách thẻ được chấp nhận phụ thuộc vào kênh thanh toán mà bạn đang sử dụng.
  1.2 Thanh Toán Bằng Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking
  Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Người Mua có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.
  1.3 Dịch vụ trung gian thanh toán
  Thanh toán bằng Ví điện tử và dịch vụ trung gian thanh toán của các đơn vị trung gian thanh toán được tích hợp theo từng thời kỳ.

  2. Người Mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.

  3. TopFan không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua hoặc Đối Tác phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản IV.1 ở trên. TopFan bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

  Lưu ý: TopFan sẽ chịu trách nhiệm với những đơn hàng có sử dụng các dịch vụ hỗ trợ chuyển phát của TopFan.

  4. Hiện tại, TopFan chỉ có thể thực hiện thanh toán cho Người Sử Dụng qua chuyển khoản ngân hàng. Do vậy, Người Sử Dụng cần cung cấp cho TopFan thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán, nghĩa là thanh toán cho sản phẩm đã bán hoặc hoàn lại từ TopFan.

  Chính sách đảm bảo của TOPFAN

  1. Chính Sách Đảm Bảo của TopFan là dịch vụ cung cấp bởi TopFan hoặc đơn vị được TopFan ủy quyền nhằm bảo hộ các giao dịch. Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người Mua thanh toán đơn hàng cho Đối Tác sẽ được lưu giữ bởi TopFan hoặc đơn vị được TopFan ủy quyền (“Tài khoản Đảm Bảo TopFan”). Đối Tác sẽ không nhận được lãi hoặc bất kỳ khoản phát sinh nào từ khoản tiền trong Tài Khoản Đảm Bảo TopFan.

  2. Sau khi Người Mua thanh toán đơn hàng (“Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua”), Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo TopFan cho đến khi:
  2.1 Người Mua gửi xác nhận cho TopFan mình đã nhận được hàng, trong trường hợp đó, trừ khi Mục V.2(2.4) áp dụng, TopFan sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài Khoản Đảm Bảo TopFan cho Đối tác;
  2.2 Trong trường hợp Thời Gian TopFan Đảm Bảo (hoặc thời hạn gia hạn đã được chấp thuận theo Mục V.3 đã hết hạn, trừ trường hợp áp dụng Mục V.2(2.3) và V.2(2.4), TopFan sẽ chuyển Tiền Thanh Toán từ Người Mua vào Tài khoản Đảm Bảo TopFan cho Đối Tác;
  2.3 Trường hợp TopFan xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp thuận, trừ khi áp dụng Mục V.2(2.4), TopFan sẽ hoàn tiền cho Người Mua, theo các điều khoản trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của TopFan.
  2.4 Vào thời điểm mà TopFan xác định một cách hợp lý rằng việc phân bổ Tiền Thanh Toán từ Người Mua là hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi TopFan xem như là cần thiết hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc theo lệnh của tòa án hoặc để thực thi Điều Khoản Dịch Vụ này.
  Chính Sách Đảm Bảo của TopFan chỉ áp dụng khi Người Mua lựa chọn hình thức thanh toán mà tiền được chuyển vào Tài Khoản Đảm Bảo TopFan trước. Hình thức tự thỏa thuận giữa Người Mua và Đối Tác sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của TopFan.

  3. Các khoản thanh toán thực hiện qua các kênh thanh toán TopFan sẽ được giữ lại trong Tài Khoản Đảm Bảo TopFan trong một khoảng thời gian nhất định (“Thời Gian TopFan Đảm Bảo”). Để biết thêm thông tin về Thời Gian TopFan Đảm Bảo, vui lòng theo đường dẫn này. Người Mua có thể đề nghị gia hạn Thời Gian Đảm Bảo tối đa một lần duy nhất trước khi hết hạn Thời Gian TopFan Đảm Bảo, tùy thuộc vào và theo các quy định trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền. Theo yêu cầu của Người mua, Thời Gian TopFan Đảm Bảo có thể được gia hạn tối đa ba (03) ngày trừ khi TopFan, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định rằng việc kéo dài thêm thời gian gia hạn là cần thiết hoặc như được yêu cầu.

  4. Trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, tài khoản ngân hàng của Đối Tác không thể ghi có và / hoặc Đối Tác không thể liên lạc được, TopFan trong sự cố gắng hợp lý của mình sẽ liên lạc với Bên Bán bằng các thông tin do Đối Tác cung cấp. Trong trường hợp Đối Tác không thể liên lạc được và sau thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày Khoản Tiền Thanh Toán của Người Mua đến hạn thanh toán cho Đối Tác nhưng chưa được trả cho Đối Tác, TopFan sẽ xử lý Khoản Tiền Thanh Toán này theo quy định pháp luật.

  5. Đối Tác/Người Mua phải là bên thụ hưởng Tài Khoản và tự thực hiện giao dịch trên Trang TopFan. TopFan có quyền yêu cầu Đối Tác hoặc Người Mua cung cấp các dữ liệu cá nhân để sử dụng vào mục đích xác nhận thông tin. Để biết thêm thông tin về cách thức TopFan xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo tại trang Chính Sách Bảo Mật.

  6. Chính Sách Đảm Bảo của TopFan là nội dung thêm vào và không giới hạn các nghĩa vụ của Đối Tác và Người Mua theo quy định pháp luật hiện hành mà các quy định pháp luật này có thể rộng hơn hoặc chặt chẽ hơn những quy định trong Chính Sách Đảm Bảo của TopFan. Chính Sách Đảm Bảo của TopFan không nhằm mục đích cũng như không được xây dựng nhằm hỗ trợ Đối Tác hoặc Người Mua tuân thủ các nghĩa vụ pháp luật của chính họ mà các nghĩa vụ này phải tự chịu trách nhiệm bởi chính Đối Tác hoặc Người Mua, và TopFan không có trách nhiệm liên quan đên các nghĩa vụ pháp luật của Đối Tác hoặc Người Mua như vừa đề cập. Trong mọi trường hợp, Chính Sách Đảm Bảo của TopFan không cấu hành việc bảo hành sản phẩm.

  7. Người Mua và Đối Tác thừa nhận và đồng ý rằng quyết định của TopFan đối với hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào về Chính Sách Đảm Bảo của TopFan là quyết định cuối cùng.

  8. Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ giao dịch nào không được thực hiện trên Trang TopFan sẽ không được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của TopFan.

  Chuyển giao sản phẩm hoặc hoàn thành dịch vụ

  1. Khi chuyển giao thành công đơn hàng, TopFan sẽ thông báo đến Đối Tác về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía Người Mua. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với TopFan, Đối Tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để TopFan tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.

  2. Đối Tác phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người Mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời Gian TopFan Đảm Bảo.

  Huỷ đơn hàng, trả hàng và hoàn tiền

  1. Người Mua chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ghi nợ Quốc tế.

  2. Đối với các sản phẩm kỹ thuật số là Video Người Mua không thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền cho các sản phẩm đã nhận được từ TopFan.

  3. TopFan không quản lý việc hủy đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền của các đơn hàng tự giao dịch giữa Đối Tác và Người Mua.

  4. Người Mua có thể liên hệ để yêu cầu hỗ trợ từ TopFan qua email support@topfan.vn

  Trách nhiệm của đối tác

  Khi đăng ký trở thành đối tác của TopFan và được TopFan đồng ý, đối tác sẽ được đăng và bán hàng hóa đăng trên TopFan.

  Đối với đối tác sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại TopFan và đăng bán sản phẩm của mình trên Sàn TMĐT TopFan.vn.

  Đối tác có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT TopFan.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, email, hoặc gọi điện đến Sàn TMĐT TopFan.vn.

  Nghĩa vụ của Đối tác Sàn TMĐT TopFan.vn

 • Đối tác phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên lạc và các thông tin khác tuỳ theo dịch vụ sử dụng.
 • Đối Tác chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ theo quy định từ điều 30 đến điều 34 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ được bán trên TopFan.
 • Đối tác phải tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật về đặt hàng trực tiến khi tiến hành giao dịch trên TopFan được quy định cụ thể tại Mục 2, Chương II của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
 • Đối tác phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Đối tác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 • Người dùng nói chung chịu trách nhiệm đối với các nội dung đăng tải, các hành vi và nguyên tắc ứng xử khi tham gia cộng đồng mua bán online TopFan.
 • Đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Đối tác có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT TopFan.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Đối tác cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT TopFan.vn và những thông tin đang tải lên Sàn TMĐT TopFan.vn là chính xác.
 • Đối tác tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các khách hàng trên Sàn TMĐT TopFan.vn.
 • Đối Tác có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hỗ trợ Sàn TMĐT TopFan.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người Mua và Đối Tác diễn ra qua Sàn TMĐT TopFan.vn.
 • Đối Tác có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người Mua nếu có thể chứng minh được lỗi đó thuộc về Đối Tác.

  Đảm bảo an toàn giao dịch

  Ban quản lý đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin về nội dung mà Đối Tác đăng dịch vụ trên TopFan. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Đối tác phải cung cấp thông tin đầy đủ trong mỗi tài khoản. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

  Quản lý thông tin xấu

  Quyền và Nghĩa vụ của Đối tác trên Sàn TMĐT TopFan.vn

  Đối tác sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Đối tác có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT TopFan.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  Đối tác không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT TopFan.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT TopFan.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Đối tác phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  Đối tác không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT TopFan.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT TopFan.vn.

  Đối tác không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT TopFan.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Đối tác bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT TopFan.vn.

  Quy định đăng tin dành cho đối tác

 • Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán trên TopFan.
 • Không đăng tin tìm bạn tình, môi giới bạn tình.
 • Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, liên quan đến tình dục, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Không đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người.
 • Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của đối tác/thương hiệu khác.
 • Không được đăng các thông tin/bài viết mang tính quảng cáo hoặc đường dẫn quảng cáo vào trong tin đăng của người khác; hoặc hướng người dùng đến giao dịch tại các website mua bán khác ngoài TopFan.

  Quy định đăng sản phẩm dành cho đối tác

  Đối tác không được phép đăng các Danh mục hàng hoá, dịch vụ không được kinh doanh, không được quảng cáo, hạn chế kinh doanh, hoặc kinh doanh có điều kiện trên sàn TMĐT TopFan.vn

  Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh

  Tuân thủ theo danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh được Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ

  Danh mục hàng hoá, dịch vụ không được quảng cáo

  Tuân thủ theo danh mục hàng hoá, dịch vụ không được quảng cáo theo Luật quảng cáo 2012

 • Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Thuốc lá.
 • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
 • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
 • Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
 • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
 • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

  Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh

  Tuân thủ theo danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh được Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ.

  Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

  Tuân thủ theo danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện được Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ.

 • Phí

  1. Nếu Điều Khoản Dịch Vụ này không có quy định nào khác hoặc các bên không có thỏa thuận nào khác, Người Sử Dụng không phải thanh toán bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng sàn giao dịch thương mại điện tử TopFan.
  2. Nếu có bất kỳ khoản phí nào phải trả, khoản phí đó cũng là đối tượng chịu thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Đối Tác thừa nhận và đồng ý rằng TopFan có thể khấu trừ các khoản phí phải trả cho TopFan và các khoản thuế áp dụng từ số tiền bán hàng được thanh toán bởi Người Mua. TopFan sẽ xuất biên lai hoặc hóa đơn tài chính cho khoản phí và khoản thuế do Đối Tác chi trả nếu có yêu cầu.
  3. Phí Chuyển Khoản Ngân Hàng
  TopFan sẽ không tính mức phí chuyển khoản ngân hàng với các yêu cầu rút tiền từ Ví TopFan vào tài khoản ngân hàng mà đối tác đăng ký.
  4. Với mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ đối tác hoàn thành hợp lệ gửi cho người mua Topfan sẽ thanh toán cho đối tác.

  Chương trình giới thiệu Thần tượng

  Chỉ dành cho tài khoản người sử dụng đã được duyệt trên TopFan. Người sử dụng cần phải chia sẻ đường dẫn mã giới thiệu, hoặc mã QR giới thiệu trong tài khoản của mình với người mình giới thiệu. Người được giới thiệu phải đăng ký tài khoản thần tượng bằng cách bấm vào đường dẫn mã giới thiệu hoặc sử dụng mã QR giới thiệu của người sử dụng để đăng ký và hoàn thành đăng ký, đăng ký gia nhập được TopFan chấp nhận thì mới hợp lệ. Mỗi lần Thần tượng được người sử dụng giới thiệu hoàn thành Video Yêu cầu, người sử dụng giới thiệu sẽ nhận được từ TopFan số tiền tương đương 5% của Phí tạo Video (sau khi đã trừ phí và thuế) mà khách hàng đã thanh toán cho yêu cầu đó. Thời hạn của chương trình này là 01 năm tính từ ngày Thần tượng được người sử dụng giới thiệu được Chấp nhận bởi TopFan.

  Tranh chấp

  1. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, Đối Tác và Người Mua đồng ý đầu tiên sẽ đối thoại với nhau để cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng thảo luận hai bên, và TopFan sẽ cố gắng một cách hợp lý để thu xếp. Nếu vấn đề không được giải quyết bằng thảo luận hai bên, Người Sử Dụng có thể khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của địa phương để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch.
  2. Mỗi Đối Tác và Người Mua cam kết và đồng ý rằng mình sẽ không tiến hành thủ tục tố tụng hoặc bằng cách khác khiếu nại đối với TopFan hoặc các công ty liên kết của TopFan (trừ trường hợp TopFan hoặc các công ty liên kết của mình là Đối Tác sản phẩm liên quan đến khiếu nại đó) liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang TopFan hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó.
  3. Người Sử Dụng được áp dụng Chính Sách Đảm Bảo của TopFan có thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới TopFan để được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh từ giao dịch. TopFan, theo toàn quyền quyết định của mình và không có nghĩa vụ đối với Đối Tác và Người Mua, sẽ thực hiện những bước cần thiết để hỗ trợ Người Sử Dụng giải quyết những tranh chấp này. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của TopFan.
  4. Để rõ ràng hơn, việc hỗ trợ theo Mục này chỉ áp dụng đối với Người Mua là đối tượng của Chính Sách Đảm Bảo của TopFan. Người Mua sử dụng những phương thức thanh toán khác có thể liên hệ trực tiếp với Đối Tác.

  Phản hồi

  1. TopFan luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp TopFan cải thiện chất lượng Dịch Vụ. Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của TopFan dưới đây:
  2. Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc sử dụng mẫu phản hồi có sẵn trên ứng dụng.
  3. Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.
  4. Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.
  5. Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận

  Báo cáo hành vi có khả năng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  1. Người Sử Dụng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với TopFan dưới bất kỳ hình thức nào. TopFan cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Sử Dụng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Trang TopFan.
  2. Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới TopFan (tại đây) và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. TopFan sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Vui lòng sử dụng đơn khiếu nại mẫu và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết tại đây.

  Quyền riêng tư

  1. TopFan coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, TopFan cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại TopFan.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của TopFan. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức TopFan thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung xấp thông tin trên trang mạng TopFan.vn, Người Sử Dụng:
  1.1 cho phép TopFan thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
  1.2 đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và TopFan; và
  1.3 sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

  2. Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các qui định pháp luật hiện hành.

  Giới hạn và trách nhiệm

  1. TopFan trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang TopFan đều thuộc sở hữu của TopFan và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang TopFan được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang TopFan được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Trang TopFan và Nội Dung của Trang TopFan. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Trang TopFan và Nội Dung của Trang TopFan. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Trang TopFan trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của TopFan. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của TopFan khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của TopFan (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside tìm kiến trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

  2. TopFan cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Trang TopFan, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến TopFan. Bạn thừa nhận rằng TopFan có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

  Phần mềm

  Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi TopFan tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. TopFan bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi TopFan theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi TopFan.

  Tài khoản và bảo mật

  1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn Tên Đăng Nhập mà TopFan, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là không phù hợp, TopFan có quyền đình chỉ hoặc xóa Tài Khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà TopFan cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. TopFan không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó.. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà TopFan cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của TopFan.

  2. Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang TopFan, và (c) thông báo ngay lập tức với TopFan nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, ngay cả khi những hoạt động hoặc việc sử dụng đó không do bạn thực hiện. TopFan không chịu trách nhiệm đối vớibất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.

  3. Bạn đồng ý rằng TopFan có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang TopFan bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua sản phẩm trên Trang TopFan với mục đích kinh doanh, (f) mua hàng số lượng lớn từ một Đối Tác hoặc một nhóm Đối Tác có liên quan, (g) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Trang TopFan), (h) có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của TopFan. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Trường hợp có tranh chấp được tiến hành liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc việc sử dụng của bạn đối với Dịch Vụ với bất kỳ lý do gì, TopFan có quyền xóa Tài Khoản của bạn ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo.

  4. Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến TopFan (tại đây). Bất kể việc xóa tải khoản như vậy, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với TopFan sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. TopFan không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào liên quan đến Mục này. Người Sử Dụng miễn trừ bất kỳ và mọi khiếu nại liên quan đến bất kỳ hành động nào như vậy của TopFan.

  5. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại TopFan nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

  Loại trừ trách nhiệm

  1. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ TOPFAN VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, VIỆC MUA BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU KHI MUA.

  NGOÀI CÁC NỘI DUNG TRÊN VÀ TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT, TOPFAN KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ, TRANG TOPFAN HOẶC CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG ĐÓ LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, ĐÚNG LÚC, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, RẰNG CÁC LỖI PHÁT SINH, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC RẰNG TRANG TOPFAN VÀ/HOẶC MÁY CHỦ SẼ SẴN CÓ NHỮNG CHỨC NĂNG AN TOÀN VỚI VI RÚT, TROJAN-HORSES, ĐỊNH TUYẾN, TRAP DOORS, TIME BOMBS HOẶC BẤT CỨ MÃ, LỆNH, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÀNH TỐ CÓ HẠI NÀO KHÁC.

  2. NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA TRANG TOPFAN VÀ/HOẶC DỊCH VỤ TOPFAN SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

  3. TOPFAN KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI: (A) VIỆC PHÙ HỢP MỤC ĐÍCH, SỰ TỒN TẠI, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ AN TOÀN HOẶC TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÁC SẢN PHẨM CÓ SẴN TRÊN TRANG TOPFAN; HOẶC (B) KHẢ NĂNG ĐỐI TÁC BÁN CÁC SẢN PHẨM HOẶC KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI MUA MUA VÀ THANH TOÁN CHO CÁC SẢN PHẨM. NẾU CÓ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG, NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG NÀY ĐỒNG Ý TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TIẾP VỚI NHAU VÀ, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, MIỄN TRỪ TOPFAN VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TOPFAN KHỎI BẤT KỲ VÀ MỌI KHIẾU NẠI, YÊU CẦU VÀ TỔN THẤT PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO.

  Các loại trừ và giới hạn trách nhiệm

  1. TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP, KHÔNG MỘT TRƯỜNG HỢP NÀO RÀNG BUỘC TOPFAN CHỊU TRÁCH NHIỆM DÙ PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, LỖI (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẤT CẨN (DÙ CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HOẶC BỊ QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁP, QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, CÁC QUY CHẾ HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC ĐỐI VỚI

 • 1.1 (A) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; (B) TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; (C) TỔN THẤT VỀ DOANH THU; (D) TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; (E) TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC (F) KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP NGUY CẤP DỰ TRÙ, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC
 • 1.2 BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC NGOÀI KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG TOPFAN HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI TOPFAN ĐÃ ĐƯỢC CHO HAY VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

  2. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SỰ CỐ HOẶC SỰ KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ LÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

  3. BẤT KỂ CÁC ĐIỀU KHOẢN BÊN TRÊN, TRƯỜNG HỢP TOPFAN, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA TOPFAN ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN ĐỐI VỚI (A) KHOẢN PHÍ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO CHÍNH SÁCH TOPFAN ĐẢM BẢO; VÀ (B) 2.000.000 VND (HAI TRIỆU ĐỒNG CHẴN) HOẶC KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.

  4. KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG VONG HOẶC TAI NẠN CÁ NHÂN DO SỰ BẤT CẨN, GIAN LẬN CỦA TOPFAN HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC CÓ PHẦN THAM GIA CỦA TOPFAN MÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC HẠN CHẾ VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT.

 • Liên kết và tương tác với trang điện tử / dịch vụ của bên thứ ba

  Các đường dẫn của bên thứ ba có trên Trang TopFan sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi Trang TopFan. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của TopFan dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế bạn phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này.

  Người Sử Dụng có thể tương tác với, mua hàng hóa và/hoặc sử dụng dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các bên thứ ba trong quá trình sử dụng Trang TopFan. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Người Sử Sụng và bên thứ ba có liên quan.

  TopFan cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Và Người Sử Dụng ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ thông qua Trang TopFan có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi bạn sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó thông qua Trang TopFan. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa bạn và các bên thứ ba đó.

  TopFan không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đối với những nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán, và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được dẫn đến, hoặc liên kết với TopFan. TopFan cung cấp các đường dẫn hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác nhận hoặc bảo trợ của TopFan đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó.

  Đóng góp của người sử dụng đối với dịch vụ

  1. Khi gửi bất kỳ Nội Dung nào cho TopFan, bạn khẳng định và bảo đảm rằng bạn đã có đầy đủ tất cả các quyền và/hoặc các chấp thuận cần thiết để cấp các quyền dưới đây cho TopFan. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất đối với bất cứ nội dung gì bạn đăng tải hoặc tạo sẵn trên hoặc qua Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng theo đây cấp quyền cho TopFan và các bên kế thừa của TopFan, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung đóng góp đó, thông qua hoặc liên quan đến Dịch Vụ dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Quyền mà bạn trao cho chúng tôi chỉ chấm dứt khi bạn hoặc TopFan loại bỏ Nội Dung đóng góp ra khỏi Dịch Vụ. Bạn hiểu rằng sự đóng góp của bạn có thể được chuyển giao sang nhiều hệ thống khác nhau và được thay đổi để phù hợp và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

  2. Bất kỳ Nội Dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào Người Sử Dụng đăng tải hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác chuyển giao cho TopFan dưới bất kỳ hình thức nào (mỗi hình thức được gọi là “Nội Dung Gửi”), sẽ không được bảo mật bởi TopFan và có thể được phổ biến hoặc sử dụng bởi TopFan hoặc các công ty liên kết mà không phải trả phí hoặc chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng, để phục vụ bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc phát triển, sản suất và quảng bá sản phẩm. Khi thực hiện Nội Dung Gửi đến TopFan, bạn thừa nhận và đồng ý rằng TopFan và/hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và chỉnh sửa và nâng cấp các phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm mà chúng đồng nhất hoặc tương tự với các ý tưởng được nêu trong Nội Dung Gửi của bạn về chức năng, mã hoặc các đặc tính khác. Vì vậy, bạn theo đây trao cho TopFan và các bên kế thừa của TopFan, một cách liên tục, không hủy ngang, mang tính toàn cầu, không độc quyền, không tiền bản quyền, có thể cấp quyền lại và có thể chuyển giao, quyền sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản, chuyển giao, thay đổi, chỉnh sửa, tạo các sản phẩm phái sinh từ, thể hiện công khai, và thực hiện Nội Dung Gửi đó, thông qua hoặc liên quan đến Nội Dung Gửi dưới bất kỳ phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn, cho mục đích khuyến mãi hoặc phân phối lại một phần Dịch Vụ (hoặc các sản phẩm phái sinh của Dịch Vụ). Điều khoản này không áp dụng đối với các thông tin cá nhân là đối tượng của chính sách bảo mật của TopFan trừ khi bạn công khai những thông tin đó trên hoặc thông qua Dịch Vụ.

  Đóng góp của bên thứ ba đối với dịch vụ và các đường dẫn bên ngoài

  1. Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Như vậy, TopFan không chịu trách nhiệm, và cũng không phải, thường xuyên giám sát hoặc kiểm tra độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Người Sử Dụng không buộc TopFan phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.

  2. Ngoài ra, Trang TopFan có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của TopFan. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. TopFan không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. TopFan khuyến khích Người Sử Dụng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng TopFan không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra bạn thừa nhận và đồng ý rằng TopFan có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

  Khẳng định và đảm bảo của người sử dụng

  Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng:
  1. Người Sử Dụng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và
  2. Người Sử Dụng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.

  Bồi thường

  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho TopFan, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của TopFan (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến hoặc đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như tất cả nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) do bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào ghánh chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến (a) bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang TopFan, hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp TopFan hoặc các công ty liên kết của TopFan là Đối Tác đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính Sách Đảm Bảo của TopFan, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho TopFan, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (f) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

  Tính riêng lẻ

  Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

  Luật áp dụng

  Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến TopFan hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.

  Quy định chung

  1. TopFan bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.

  2. TopFan có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang TopFan. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang TopFan sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

  3. Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ được cấp cho Người Sử Dụng theo đây.

  4. Không một quy định nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ cấu thành quan hệ đối tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa bạn và TopFan.

  5. Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu TopFan không thể thực hiện được bất kỳ điều khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của TopFan vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thư thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản.

  6. Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của TopFan và Người Sử Dụng mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của TopFan (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của TopFan hoặc của các công ty liên kết và công ty con của TopFan).

  7. Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang TopFan và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể sẽ không mâu thuẫn, giải thích hoặc bổ sung như là bằng chứng của các thỏa thuận trước, bất kỳ thỏa thuận miệng hiện tại nào hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nhất quán nào.

  8. Bạn đồng ý tuân tủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ.

  9. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ trên Trang TopFan, vui lòng liên hệ TopFan support@topfan.vn.

  THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Xin vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến TopFan support@topfan.vn – Người nhận: Bộ phận pháp chế.

  BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI TOPFAN, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN KHÔNG TỰ Ý THAY ĐỐI VỚI VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY VÀ/HOẶC CÓ LIÊN QUAN.

  NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG TOPFAN.VN. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA TOPFAN MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.

  TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “ĐĂNG KÝ QUA FACEBOOK”, “ĐĂNG KÝ QUA GOOGLE”, “ĐĂNG KÝ QUA ZALO”, “ĐĂNG KÝ QUA EMAIL”, “ĐĂNG KÝ QUA ĐIỆN THOẠI” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG TOPFAN, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

  Để sử dụng dịch vụ của TopFan, bạn đồng ý với Chính sách Cookie của chúng tôi.