Chính Sách Bảo Mật

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Sàn thương mại điện tử TOPFAN.VN ('Nền tảng').

Nền tảng (bao gồm các website https://topfan.vn và các ứng dụng di động TopFan) được vận hành bởi Công ty Cổ Phần Top Fan (gọi riêng và gọi chung là, Topfan, chúng tôi, hay của chúng tôi).

Chúng tôi nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến việc bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam ('Luật riêng tư'). Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng của chúng tôi (gọi chung là 'Các Dịch Vụ').

Chính sách này mô tả thông tin mà chúng tôi xử lý để hỗ trợ Nền tảng nhằm nâng cao chất lượng Các dịch vụ cũng như đảm bảo Các dịch vụ được cung cấp một cách tối ưu nhất cho bạn và những người khác.

Cách chúng tôi ghi nhận thông tin của bạn

Để cung cấp dịch vụ của Nền tảng, chúng tôi phải xử lý các thông tin bạn cung cấp hoặc chia sẻ trên Nền tảng. Các loại thông tin mà chúng tôi xử lý phụ thuộc vào cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Những hoạt động và thông tin do bạn thực hiện hoặc cung cấp trên Nền tảng
Chúng tôi ghi nhận nội dung, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn đăng ký một tài khoản, tạo hoặc chia sẻ nội dung và nhắn tin hay liên lạc với người khác bằng các dịch vụ mà nền tảng chúng tôi cung cấp. Thông tin này cũng có thể bao gồm nội dung bạn nhìn thấy thông qua các tính năng chúng tôi cung cấp.
Chúng tôi ghi nhận thông tin về những người sử dụng, trang và nhóm mà bạn kết nối cũng như cách bạn tương tác với họ trên các Các dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi ghi nhận thông tin về cách bạn sử dụng Các dịch vụ của chúng tôi trên Nền tảng, chẳng hạn như loại tương tác bạn xem và trả lời; các tính năng bạn sử dụng; hành động bạn thực hiện; những người sử dụng bạn tương tác; và thời gian, tần suất cũng như khoảng thời gian hoạt động của bạn. Ví dụ: chúng tôi ghi lại thời gian bạn sử dụng và lần gần đây nhất bạn dùng Các dịch vụ của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cung cấp

Chúng tôi sử dụng những thông tin này để cung cấp và hỗ trợ Các dịch vụ của Nền tảng và các dịch vụ có liên quan như mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng.

Cá nhân hóa và cải tiến Các dịch vụ
Thông tin trên các thiết bị và Các dịch vụ của Nền tảng: Chúng tôi kết nối thông tin về hoạt động của bạn trên những thiết bị và Các dịch vụ khác nhau của Nền tảng để mang lại trải nghiệm nhất quán và phù hợp hơn trên tất cả các Các dịch vụ của Nền tảng mà bạn sử dụng, bất kể nơi bạn sử dụng.
Nghiên cứu và phát triển Các dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để phát triển, thử nghiệm và cải thiện Các dịch vụ, chẳng hạn như bằng cách tiến hành khảo sát và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm và khắc phục sự cố các tính năng, hay Các dịch vụ mới.

Cải thiện độ an toàn, tính toàn vẹn và bảo mật
Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để xác minh tài khoản và hoạt động, chống hành vi có hại, phát hiện và ngăn chặn spam cũng như các trải nghiệm tiêu cực khác, duy trì tính toàn vẹn của Các dịch vụ, đồng thời cải thiện độ an toàn và tính bảo mật trên và ngoài Các dịch vụ của Nền tảng.

Liên lạc với bạn
Chúng tôi sử dụng thông tin mình có để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị, thông báo cho bạn về Các dịch vụ của chúng tôi, cũng như cho bạn biết về các chính sách và điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Tương tác với người sử dụng khác
Chúng tôi dùng thông tin để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn thông qua Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Nền tảng.

Nghiên cứu và đổi mới vì cộng đồng
Chúng tôi sử dụng thông tin mình có (bao gồm thông tin từ các đối tác nghiên cứu cộng tác với chúng tôi) để tiến hành và hỗ trợ cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội, đặc biệt là cộng đồng những người đang sử dụng Các dịch vụ của Nền tảng.

Bạn cam kết cung cấp cho chúng tôi các thông tin chính xác. Bạn cam kết sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng và chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp. Nếu bạn muốn xoá hoặc không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia hoặc gửi yêu cầu xoá dữ liệu vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Phòng Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới support@topfan.vn. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc xoá, từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng.

Thông tin của bạn được chúng tôi bảo vệ bằng các biện pháp bảo mật tốt nhất

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.

Các thông tin cá nhân của bạn như số điện thoại, Email, thông tin ngân hàng lưu trên Nền tảng được coi là bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết thực hiện các điều khoản sau đối với các thông tin được coi là tuyệt đối này: Không chia sẻ cho các bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được bạn cho phép.

Mọi thông tin về cách thức bạn sử dụng, cấu hình, chia sẻ trên Các dịch vụ của chúng tôi sẽ không được chia sẻ và khai thác bởi bất cứ bên thứ ba nào ngoại trừ các cá nhân, tổ chức đã được bạn chỉ định. Không sử dụng thông tin của bạn để phục vụ cho việc kinh doanh và thương mại. Mọi thông tin chúng tôi ghi nhận (Nếu có) sẽ chỉ được sử dụng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng Các dịch vụ hay tăng trải nghiệm của bạn trên hệ thống mà không được sử dụng để phục vụ các mục tiêu thương mại.

Không sử dụng thông tin của bạn để chống lại bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng mọi thông tin của bạn trên hệ thống Nền tảng để chống lại bạn dù vì bất kỳ lý do nào, trừ khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật. Quy trình xử lý khi có yêu cầu đặc biệt từ cơ quan pháp luật: Trong trường hợp bị buộc cung cấp thông tin vì các vấn đề an ninh, xã hội theo quy định của pháp luật và được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền, Nền tảng sẽ ko có trách nhiệm thông báo cho bạn trừ khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép chúng tôi làm việc đó. Việc cung cấp thông tin này không miễn trừ bất kỳ nội dung gì mà chúng tôi ghi nhận, lưu trữ được từ bạn theo chính sách thông tin và điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Các thông tin khác sẽ được chúng tôi ghi nhận

Chúng tôi ghi nhận thông tin từ và về máy tính, điện thoại được kết nối cũng như các thiết bị kết nối web khác mà bạn dùng để tích hợp Các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng kết hợp thông tin này trên các thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng. Ví dụ: chúng tôi sử dụng thông tin ghi nhận được về cách bạn dùng Các dịch vụ của chúng tôi trên điện thoại để cá nhân hóa tốt hơn nội dung hoặc tính năng bạn thấy khi sử dụng Các dịch vụ của chúng tôi trên một thiết bị khác, chẳng hạn như máy tính xách tay, máy tính bảng, hoặc để đo lường xem liệu bạn có thực hiện các tính năng chúng tôi cung cấp trên các thiết bị di động hay không.

Thông tin cookie: thông tin từ các cookie được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng cookie trong Chính sách cookie của Nền tảng.

Chính sách Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng và Các Dịch Vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới.

Cookie là các mã danh định chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị và cho chúng tôi biết khi nào Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn đối với các trang mua sắm bạn đã xem, hoặc các game bạn đã chơi. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của bạn và để theo dõi việc sử dụng của các Dịch Vụ.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông tin ghi nhận bởi bên thứ ba

Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ('Google'). Google Analytics sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được đặt vào thiết bị của bạn, để giúp Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng Nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ thông tin nào khác mà Google nắm giữ.

Miễn trừ trách nhiệm về nghĩa vụ bảo mật các trang web bên thứ ba

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Thông tin cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân đó. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ trên máy chủ bảo mật. Tất cả thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở thông tin của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và ghi nhận thông tin riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Thông tin ghi nhận bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

Thông tin về trẻ em

Các Dịch Vụ này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố tình ghi nhận hay lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ ai dưới 13 tuổi, bất kỳ phần nào của Nền tảng của chúng tôi hoặc Các Dịch Vụ khác cũng không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà mình đang giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho chúng tôi. Trong trường hợp thông tin cá nhân của của trẻ em dưới 13 tuổi do quý phụ huynh giám hộ được cung cấp cho Chúng tôi, Bố/mẹ hoặc người giám hộ theo đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi cho là đã được gửi bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Liên hệ chúng tôi khi cần hỗ trợ, rút sự đồng ý, yêu cầu truy cập đến hoặc sửa dữ liệu cá nhân

Xoá dữ liệu cá nhân

Bạn có thể xoá dữ liệu cá nhân bằng cách truy cập vào ứng dụng trong mục Tài khoản của tôi bấm vào chức năng Xoá tài khoản. Sau đó tài khoản của bạn và các thông tin cá nhân sẽ được xoá khỏi ứng dụng.

Rút Lại Sự Đồng Ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép ghi nhận, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Phòng Bảo Vệ Thông tin Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email support@topfan.vn, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt ràng buộc hiện tại và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.

Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Thông Tin Cá Nhân

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản trên Nền tảng.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách gửi email cho Phòng Quản lý dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ email support@topfan.vn. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa thông tin cá nhân trong các trường hợp như thế.

Liên hệ với chúng tôi khi bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@topfan.vn.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Các dịch vụ của chúng tôi.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi, hoặc truy cập vào Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương thức, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, KHÔNG TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG, HOẶC KHÔNG TRUY CẬP VÀO CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Ngày cập nhật 03/28/2022

Để sử dụng dịch vụ của TopFan, bạn đồng ý với Chính sách Cookie của chúng tôi.